Linköpings Kammarmusikförening

Anpassning för personer med rörelsehinder eller hörselnedsättning

Konsertlokalerna som används är utrustade med hjälpteknik för personer med hörselnedsättning, och är tillgänglighetsanpassade för rörelsehindrade personer.

Eventuella undantag från ovanstående anges i beskrivningen för berörda konserter. Från konsertlistorna, klicka på konserten du är intresserad av för att se den beskrivningen.