Linköpings Kammarmusikförening

Ung Ton ges i samverkan med regionens kulturskolor, musikgymnasier och folkhögskolor. Syftet är att ge unga lokala musikstuderande möjlighet att möta professionella musiker i en Master Class och som avslutning delta i en Ung Ton-konsert för allmänheten. De musiker som anlitas som lärare är verksamma professionella musiker och serien ger tre till fyra konserter per säsong.

Konserterna arrangeras av Linköpings kammarmusikförening med stöd av Kultur- och fritidsnämnden i Linköping, Statens kulturråd, Sensus studieförbund och Scandic Frimurarehotellet i Linköping.