Linköpings Kammarmusikförening

GDPR

En ny dataskyddsförordning, ”General Data Protection Regulation", GDPR, trädde i kraft inom EU den 25 maj 2018. Detta innebär följande för dig och för oss (LKF).

Medlemsregister

I vårt medlemsregister har vi ditt namn, adressuppgifter, e-postadress och eventuellt telefonnummer. Om du utträder ur LKF kommer vi ha kvar dina uppgifter i högst 2 år och därefter radera dem.

Vilka får tillgång till din information

Vi registrerar dina uppgifter digitalt i vårt medlemsregister.

Endast du (första part) och individer med förtroendeuppdrag i LKF (andra part) får tillgång till att ta del av din information. Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part.

Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter vi har samlat in om dig.

Giltighetstid

Genom att bli medlem i LKF ingår du ett avtal rörande vilka uppgifter om dig som får lagras hos oss och vilka som får tillgång till denna information, se ovan. Detta avtal är giltigt tills vidare, så länge du räknas som medlem i LKF.

Rätten att få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade, men då förlorar du också ditt medlemskap i LKF. För att begära detta så skickar du ett mejl till linkopingkammarmusik@gmail.com och begär att de lagrade uppgifterna om dig raderas.