Linköpings Kammarmusikförening

Föreningen håller årsmöte senast den 31 mars varje år. Extra föreningsmöte hålles, då styrelsen finner detta nödvändigt eller om minst 30% av föreningens medlemmar så kräver.

Kallelse till årsmöte och extra föreningsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst fjorton dagar före mötesdatum. Ärende, som medlem önskar uppfört på dagordningen, skall vara skriftligen anmält till styrelsen senast sju dagar före mötet.

Ärenden till årsmöte skickas med mejl till linkopingkammarmusik@gmail.com eller med post till föreningens ordförande:

Linköpings kammarmusikförening
c/o Dan Larsson
Kaga Lugnet
585 99 Linköping

Handlingar från tidigare årsmöten