Linköpings Kammarmusikförening

Ung Ton – Kammarmusik med stråkar i centrum!

Ansgarskyrkan, Linköping - 14 april kl. 18:00

Ung Ton

Här får unga lokala musikstuderande från folkhögskolor och gymnasiets estet-program möta violinisten och dirigenten Mats Zetterkvist i en mästarklass, och som avslutning ge oss denna konsert.

Mats Zetterkvist är född 1954 och uppvuxen i Linköping. Han fick sin grundutbildning i violin vid Musikhögskolan i Stockholm för professor Sven Karpe. Studierna i Stockholm avslutades med solistdiplom 1976. Därefter följde studier vid Liszt-akademien i Budapest, huvudsakligen för András Mihály. En annan viktig rådgivare har varit Endre Wolf. I tilltagande grad har Mats Zetterqvist under senare år framträtt som dirigent eller spelande ledare för olika kammar- och symfoniorkestrar i bl.a. Sverige, Finland, Storbritannien och Australien. Vid årliga projekt leder han studenterna vid Royal College of Music i London i en dirigentlös symfoniorkester. Som professor är Zetterqvist verksam vid Kungliga Musikhögskolan och Kammarmusikinstitutionen Edsberg, där han även var rektor 1992–96. Han har även samarbetat med spelmän (bl.a. Pers Hans) och jazzmusiker (bl.a. Bengt Hallberg) och medverkat i många möten mellan konstarterna.

Fritt inträde för alla och inga biljetter!