Tillgänglighet

Alla våra konsertlokaler har god tillgänglighet, förutom avsaknad av hörslinga i Slotts- och Domkyrkomuseet och Stadsmissionens café.