GDPR


En ny dataskyddsförordning, ”General Data Protection Regulation, GDPR”, träder i kraft inom EU den 25 maj 2018.

Här neda följer aktuell information.

 

Medlemsregister

I vårt medlemsregister har vi ditt namn, adressuppgifter, e-postadress och eventuellt telefonnummer,.

Om du utträder ur LKF kommer vi ha kvar dina uppgifter i högst 2 år och därefter radera dem.

 

Vilka får tillgång till din information (tredje part)

Vi registrerar dina uppgifter digitalt i vårt medlemsregister.

Endast individer med förtroendeuppdrag i LKF får tillgång till att se din information. Inga uppgifter lämnas vidare till tredje part.

Du kan när som helst begära att få se vilka uppgifter vi har samlat in om dig.

 

Giltighetstid

Detta avtal är giltigt tills vidare, så länge du räknas som medlem i LKF.

 

Rätten att få sina uppgifter raderade

Du har enligt GDPR rätt att få dina uppgifter raderade, men då förlorar du också ditt medlemskap i LKF. För att begära detta så skickar du ett mejl till

linkopingkammarmusik@gmail.com